Bekerja sama dalam team guna menyelesaikan masalah, meningkatkan solidaritas, komunikasi dan jiwa pemimpin. Tawa canda semua berbaur tak ada atasan maupun bawahan semua adalah keluarga itulah tujuan Team Pemandu Keramas Park.